AQPK4_stamp_CMYK

Varför en spiral i logotypen?

Spiralen är en form jag tycker är vacker och intressant. Man kan se den på många platser i naturen och i människors verk och uppfinningar.

För kelterna hade den en symbolisk innebörd som jag känner passar in för min verksamhet. Därför valde jag att ta med den i min logotyp, inuti Qet som är en del av mina initaler AQ.

Inom keltisk kultur stod spiralen bla. för:  
 

Skapande 
Självförverkligande, Tillväxt
Utvidgande av medvetandet
Uthålliget och Kunskap
Framsteg, Utveckling
Kreativitet


Spiralen förekommer ofta i vår vardag utan att vi tänker på det. I "det gyllene snittet" kan vi se den,  i olika former i naturen, i arkitektur, skulptur, och måleri. Ja till och med på drejskivan och i de alster vi drejar.